CUPRINS GRAMATICĂ

F – FONETICA

F1. Alfabetul german

F1.1 Cum se spune un nume pe litere în Limba Germană?

F2. Pronuntia

F2.1 Lecția 3 – Accentul (video)

F3. Vocalele – Prezentare Generală

F3.1 Vocalele

F3.2 Lecția 1 – Pronunția – Vocalele (video)

F4. Diftongii – Prezentare Generală

F4.1 Diftongi uzuali şi legaturi

F4.2 Lecția 2 – Diftongii si Consoanele (Video)

F5. Consoanele – Prezentare Generală

F5.1 Consoanele

G- GRAMATICA

A. PÄRTILE DE VORBIRE

I. Substantivul

1.1 SUBSTANTIVUL

1.2 DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR – GENUL MASCULIN

1.3 DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR – GENUL FEMININ

1.4 DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR – GENUL NEUTRU

1.5 SUBSTANTIVUL – COMPUNEREA

1.6 SUBSTANTIVUL – NUMĂRUL SUBSTANTIVULUI

II. Articolul

ARTICOLUL

III. Pronumele

3.1 PRONUMELE PERSONAL

3.2 PRONUMELE RELATIV

3.3 PRONUMELE REFLEXIV

3.4 PRONUMELE DEMONSTRATIV

3.5 PRONUMELE NEHOTĂRÂT

3.6 PRONUMELE POSESIV

3.7 PRONUMELE INTEROGATIV

3.8 PRONUMELE RECIPROC

IV. Adjectivul

4.1 ADJECTIVUL

4.2 COMPARAȚIA ADJECTIVELOR

4.3 DECLINAREA ADJECTIVULUI

V. Verbul

5.1 VERBUL

5.2 FELURILE VERBELOR

5.3 VERBE PREDICATIVE ŞI AUXILIARE

5.4 CONJUGAREA VERBELOR

5.5 PERSOANĂ ȘI NUMĂR

5.5.1 Timpul Trecut

5.5.2 Timpul Prezent

5.5.3 Timpul Viitor

VI. Numeralul

VII. Adverbul

VIII. Prepozitia

IX. Conjunctia

X. Interjectia (în curând)

XI. Propozitia

B. PĂRȚILE DE PROPOZIȚIE

XII. 4.1. Subiectul (în curând)

XII.4.2. Predicatul (în curând)

XII.4.3. Numele predicativ (în curând)

XII.4.4.Complementul (în curând)

XII.4.5. Atributul (în curând)

XIl.5. Privire generală – părtile de propozitie şi atributele lor (în curând)

XII.6. Verbe care cer anumite complemente (în curând)

XII.7. Propozitia principală şi secundară (în curând)

XIIl. Fraza complexă (în curând)

XIV. Negatia

XV. Lexic gramatical (în curând)

%d bloggers like this: