Fonetica – Pronunția

În redarea sunetelor germane constatăm câteva deosebiri faţă de limba română:

Vocalele sunt fie mai lungi, fie mai scurte decât in română.

Vocalele duble se pronunţă mai lung: Haar, Aachen, Meer,…

– Grupurile äu şi eu constituie un diftong: Leute, Euro, bläulich, …..

Consoanele sonore b,d,g,v se pronunţă în poziţie finală [p], [t], [k], [f]: ab, Bad, Tag, Indikativ, …

Consoanele duble se pronunţă ca şi cum ar fi simple; rostul lor este de a marca scurtimea vocalei premergătoare: statt, Stadt, Bett, Bitte, Trott, Butter, …

– Litera c apare în cuvintele germane numai împreună cu k, marcând fatul că vocala premergătoare se pronunţă scurt: Sack, Deck, Bock, ….

– La începutul cuvintelor străine grupul ch se pronunţă [k] : Chor, Charakter,… – Grupul ei formează un diftong : Heine, mein, …

– Litera e în terminaţiile –el, -em, -en se pronunţă ca un ă românesc, atunci când vorbim foarte clar. Când vorbim repede, acest ă se omite, ceea ce duce la vocalizarea sunetelor [l], [m], [n], [r]: Mittel, fragen, …

– Foarte mulţi vorbitori pronunţă terminaţia –er ca un fel de a, schiţând doar un r graseiat: Mutter, Kinder, ….

– Litera h precedată de o vocală nu se pronunţă, funcţia ei fiind aceea de a semnala că este vorba de o vocală lungă: Bahn, sehr, Huhn,…..

i urmat de e se pronunţă lung: Liebe, Lied,…..

– În sufixul –ig, litera g se pronunţă ca in ich: wichtig, Honig, ….

j este semivocala i, ca în iederă: jeder, Jahr, ….

– Grupul ng se pronunţă nazalizat ca în franceză: Ordnung, Landung, ….

– Grupul ph s-a păstrat în câteva cuvinte străine pentru f: Philosophie

q apare numai în combinaţia qu şi se citeşte [kv]: Quartett

s iniţial şi intervocalic se pronunţă ca z: Sonne, Susi, …..

– Grupurile sp şi st în poziţie iniţială se pronunţă în limba literară ca şp, şt: Spiel, Stadt; ….

– În restul situaţiilor s se pronunţă [s] – Grupul sch se pronunţă ş: Schiller, Macshine, …

– Grupul ts se pronunţă ca şi ţ: Rätsel,… – Grupul tz se pronunţă ca şi ţ: Katze, Blitz, ….

v se pronunţă f în cuvintele germane: Vater, viel, …

w este pronunţat întotdeauna [v]: Wind, Wetter, ….

y se pronunţă ca ü: Physik, ….

– Litera z se pronunţă ca un ţ: Zug, zwei, ….

– Litera ä redă un e deschis: gähnen, … – Litera ü se pronunţă ca şi u, poate fi lung sau scurt: Mühle, dünn, ….

– Litera ö se pronunţă ca şi o, poate fi lung sau scurt: böse, können, …..

93A4D1E0-87C3-41A6-B187-821BD9AF87A4

Învață Germană Fără Profesor

Această pagină este creată și dedicată persoanelor care vor să studieze si să învețe Limba Germană. Cursurile noastre video sunt gratuite și pot fi accesate online de oricine. Toate cursurile video conțin lecții pentru a ușura munca persoanelor dornice de a studia și învăța. Important! Nu oferim nici un fel de asigurari și nu garantăm nimic, videoclipurile și articolele de pe acest pagină au scop informativ. EN: We do not offer any kind of insurance and we do not guarantee anything, the videos and articles on this page are for informational purposes.

You may also like...

%d bloggers like this: