GRAMATICA SIMPLIFICATĂ

Alfabetul limbii germane

Articolul hotărât în limba Germană

Articolul nehotărât în limba germană

Articolul Negației în Limba Germană

Cazuri folosite fără articol în Limba Germană

Genul Substantivului în limba germană

Numeralul în Limba Germană

Cazul în Limba Germană

Caracteristicile Cazurilor în Limba Germană

Formarea Adjectivelor în Limba Germană

Declinarea Adjectivului în Limba Germană

Caracteristicile Declinării în Limba Germană

Adjective și Participii ca Substantive în Limba Germană

Formele Declinării în Limba Germană

Caracteristicile Formelor Declinării în Limba Germană

Întărirea Adjectivelor în Limba Germană

Numerele Cardinale în Limba Germană

Calculele în Limba Germană

Alte Numerale în Limba Germană

Numerele Ordinale în Limba Germană

Declinarea Pronumelui Personal în Limba Germană

“Dumneavoastră” și “Tu” în Limba Germană

“Es” în Limba Germană

Pronumele Reflexiv în Limba Germană

Pronumele Relativ în Limba Germană

Alte Pronume Relative în Limba Germană

Pronumele și Articolele Posesive în Limba Germană

Pronumele și Articolele Demonstrative în Limba Germană

Pronumele și Articolele Interogative în Limba Germană

Pronumele și Articolele Nehotărâte în Limba Germană

Derivările în Limba Germană

Cuvintele Compuse în Limba Germană

Caracteristicile Prepozițiilor în Limba Germană

Prepozițiile cu Acuzativ în Limba Germană

Prepozițiile cu Dativ în Limba Germană

Prepozițiile cu Genitiv în Limba Germană

Prepozițiile Schimbătoare în Limba Germană

Folosirea Prepozițiilor Locale în Limba Germană

Proprietățile Adverbelor în Limba Germană

Adverbele de Timp în Limba Germană

Adverbele de Loc în Limba Germană

Adverbele de Motiv și de Urmare în Limba Germană

Adverbele de Mod și Fel în Limba Germană

Verbul Principal în Limba Germană

Verbele Auxiliare în Limba Germană

Verbele Modale în Limba Germană

Infinitivul în Limba Germană

Participiile în Limba Germană

Construcția Formelor de Verb în Limba Germană

Formele Personale ale Verbului în Limba Germană

Timpurile în Limba Germană

Modurile în Limba Germană

Imperativul în Limba Germană

Pasivul în Limba Germană

Verbe Auxiliare în Limba Germană

Verbe Modale în Limba Germană

Conjuncții de Coordonare în Limba Germană

Conjuncții Subordonate în Limba Germană

Subiectul în Propoziție în Limba Germană

Verbul în Propoziție în Limba Germană

Complementul în Propoziție în Limba Germană

Propoziții Principale în Limba Germană

Propoziții Negate în Limba Germană

Întrebări în Limba Germană

Propoziții Imperative în Limba Germană

Propoziții Secundare în Limba Germană

Propoziții Infinitivale ca Complement în Limba Germană

Propoziții Relative în Limba Germană

Propoziții Secundare cu Cuvântul de Întrebare în Limba Germană

Germana Austriacă

Germana Elvețiană

%d bloggers like this: