Timpul în Limba Germană

Aici veţi învăţa cum să răspundeţi la întrebarea “Cât este ora / ceasul?” în limba Germană.

Cât este ora, vă rog? – Wie viel Uhr ist es, bitte? (pronunţia : vi fil ur ist es, bite?)

Este ora unu – Es ist ein Uhr (pronunţia : es ist ain ur)

Este ora două – Es ist zwei Uhr (pronunţia : es ist ţvai ur)

Este ora trei – Es ist drei Uhr (pronunţia : es ist drai ur)

Este ora patru – Es ist vier Uhr (pronunţia : es ist fiăr ur)

Este ora cinci – Es ist fünf Uhr (pronunţia : es ist fiunf ur)

Este ora şase – Es ist sechs Uhr (pronunţia : es ist zex ur)

Este ora şapte – Es ist sieben Uhr (pronunţia : es ist ziben ur)

Este ora opt – Es ist acht Uhr (pronunţia : es ist aht ur)

Este ora nouă – Es ist neun Uhr (pronunţia : es ist noin ur)

Este ora zece – Es ist zehn Uhr (pronunţia : es ist ţen ur)

Este ora unsprezece – Es ist elf Uhr (pronunţia : es ist elf ur)

Este ora doisprezece – Es ist zwölf Uhr (pronunţia : es ist zvoelf ur)

Este ora opt si un sfert – Es ist Viertel nach acht (pronunţia : es ist firtăl nah aht)

Este ora opt si jumate – Es ist acht Uhr dreißig (pronunţia : es ist aht ur drai-sig)

Este ora opt si jumate – Es ist halb neun (pronunţia : es ist halb noin)

Este ora opt şi patruzeci si cinci – Ist acht Uhr fünfundvierzig (pronunţia : es ist aht uhr fiunf-und-firţig)

Este ora opt fară un sfert – Es ist Viertel vor acht (pronunţia : es ist firtăl for aht)

Durata (Laufzeit):

minut(e) – minute(n) (pronunţia : minute(minutăn)

oră(ore) – stunde(n) (pronunţia : ştunde(ştundăn)

zi(le) – tag(e) (pronunţia : tag(taghe)

săptămână(săptămâni) – woche(n) (pronunţia : vohe(vohăn)

lună(luni) – monat(e) (pronunţia : monat(monate)

an(i) – jahr(e) (pronunţia : iar(iare)

Mai multe cuvinte în strânsă legătură cu subiectul principal:

dimineaţă – morgen (pronunţia : morghăn)

după-amiază – nachmittag (pronunţia : nah-mitag)

seara – abend (pronunţia : abănd)

noapte – nacht (pronunţia : naht)

înainte – vor (pronunţia : for)

mai târziu – später (pronunţia : şpetăr)

Învață Germană Fără Profesor

Această pagină este creată și dedicată persoanelor care vor să studieze si să învețe Limba Germană. Cursurile noastre video sunt gratuite și pot fi accesate online de oricine. Toate cursurile video conțin lecții pentru a ușura munca persoanelor dornice de a studia și învăța. Important! Nu oferim nici un fel de asigurari și nu garantăm nimic, videoclipurile și articolele de pe acest pagină au scop informativ. EN: We do not offer any kind of insurance and we do not guarantee anything, the videos and articles on this page are for informational purposes.

You may also like...

%d bloggers like this: