Pronumele: Pronumele Interogativ

când? – wann? (se pronunţă “van?”)

pănă când? – bis wann? (se pronunţă “bis van?”)

de când? – seit wann? (se pronunţă “zait van?”)

ce? – was? (se pronunţă “vas?”)

de ce? – warum? (se pronunţă “varum?”)

de ce? – wieso? (se pronunţă “vizo?”)

de ce? – weswegen? (se pronunţă “vezvighen?”)

de ce? – weshalb? (se pronunţă “vezhalb?”)

cine? – wer? (se pronunţă “viă?”)

pe cine? – wen? (se pronunţă “vin?”)

cui? – wem? (se pronunţă “viem?”)

care? – welche? (se pronunţă “velhe?”)

la ce?pentru ce? – wozu? (se pronunţă “voţu?”)

cât de mult timp? – wie lange? (se pronunţă “vi langhe?”)

cât de des? – wie oft? (se pronunţă “vi oft?”)

cum? – wie? (se pronunţă “vi?”)

cât? – wieviel? (se pronunţă “vifil?”)

unde? – wo? (se pronunţă “vo?”)

la care?pe lângă care? – wobei? (se pronunţă “vobai?”)

prin ce?pe unde? – wodurch? (se pronunţă “vodoih?”)

pentru ce?pentru care? – wofür? (se pronunţă “vofiur?”)

împotriva cui? – wogegen? (se pronunţă “voghigăn?”)

dincotro? – woher? (se pronunţă “vohea?”)

încotro? – wohin? (se pronunţă “voin?”)

cu ce? – womit? (se pronunţă “vo-mit?”)

spre unde? – wonach? (se pronunţă “vo-nah?”)

la ce? – woran? (se pronunţă “vo-ran?”)

pe ce? – worauf? (se pronunţă “vo-rauf?”)

de unde?din ce? – woraus? (se pronunţă “vo-raus?”)

în ce/care?unde? – worin? (se pronunţă “vo-rin?”)

peste ce?despre ce? – worüber? (se pronunţă “vo-riubăr?”)

despre ce? – worum? (se pronunţă “vo-rum?”)

sub ce?sub care? – worunter? (se pronunţă “vo-runtăr?”)

despre ce/care? – wovon? (se pronunţă “vo-fon?”)

în faţa cui? – wovor? (se pronunţă “vo-for?”)

Învață Germană Fără Profesor

Această pagină este creată și dedicată persoanelor care vor să studieze si să învețe Limba Germană. Cursurile noastre video sunt gratuite și pot fi accesate online de oricine. Toate cursurile video conțin lecții pentru a ușura munca persoanelor dornice de a studia și învăța. Important! Nu oferim nici un fel de asigurari și nu garantăm nimic, videoclipurile și articolele de pe acest pagină au scop informativ. EN: We do not offer any kind of insurance and we do not guarantee anything, the videos and articles on this page are for informational purposes.

You may also like...

%d bloggers like this: