CUPRINS SITE

CONVERSAȚIE ȘI VOCABULAR ÎN LIMBA GERMANĂ 

🙌Saluturi de Bază

Conversație  

🚌Transport

Conversație

Vocabular 

👨‍👩‍👦Familie

Conversație 

Vocabular 

🍕🍺Mâncăruri și Băuturi

Conversație 

Vocabular 

💶Bancă

Conversație  

Vocabular 

🏖Vacanțe și Concedii 

Conversație 

Vocabular 

👡👔Îmbrăcăminte

Conversație  

Vocabular 

🏆Sport

Conversație

Vocabular 

🧰Viața Profesională

Conversație

Vocabular 

🐸Animale

Conversație

🧑‍🎓Educație

Conversație 

🚗Mașina 

Conversație

Vocabular

🏠Casa

Conversație

Vocabular 

🔬Sănătate

Conversație

Vocabular 

Timpul și Vremea

Conversație

🚒🚓Servicii de Urgență

Vocabular 

🏙În Oraș

Conversație 

Vocabular 

🔀Direcții

Conversație 

Propoziții Secundare

Conversație 

Propoziții cu Verbe

Conversație

Propoziții cu diferite Părți de Vorbire 

Conversație

Propoziții cu Adjectivul

Conversație 

🔢Numere și Obiecte

Conversație

Vocabular 

🗓️Sărbători și Zile Speciale 

Vocabular 

🌳În Natură

Conversație 

Vocabular 

Informatică și Calculatoare (in curând)

Dezvoltare personala (în curând)


GRAMATICA LIMBII GERMANE 

F – FONETICA

F1. Alfabetul german

F1.1 Cum se spune un nume pe litere în Limba Germană?

F2. Pronuntia

F2.1 Lecția 3 – Accentul (video)

F3. Vocalele – Prezentare Generală 

F3.1 Vocalele

F3.2 Lecția 1 – Pronunția – Vocalele (video)

F4. Diftongii – Prezentare Generală 

F4.1 Diftongi uzuali şi legaturi

F4.2 Lecția 2 – Diftongii si Consoanele (Video)

F5. Consoanele – Prezentare Generală 

F5.1 Consoanele

G- GRAMATICA

A. Părțile de Vorbire 

 I. Substantivul 

1.1 SUBSTANTIVUL

1.2 DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR – GENUL MASCULIN

1.3 DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR – GENUL FEMININ

1.4 DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR – GENUL NEUTRU

1.5 SUBSTANTIVUL – COMPUNEREA

1.6 SUBSTANTIVUL – NUMĂRUL SUBSTANTIVULUI

II. Articolul

III. Pronumele

3.1 PRONUMELE PERSONAL

3.2 PRONUMELE RELATIV

3.3 PRONUMELE REFLEXIV

3.4 PRONUMELE DEMONSTRATIV

3.5 PRONUMELE NEHOTĂRÂT

3.6 PRONUMELE POSESIV

3.7 PRONUMELE INTEROGATIV

3.8 PRONUMELE RECIPROC

IV. Adjectivul

4.1 ADJECTIVUL

4.2 COMPARAȚIA ADJECTIVELOR

4.3 DECLINAREA ADJECTIVULUI

V. Verbul

5.1 VERBUL

5.2 FELURILE VERBELOR

5.3 VERBE PREDICATIVE ŞI AUXILIARE

5.4 CONJUGAREA VERBELOR

5.5 PERSOANĂ ȘI NUMĂR

5.5.1 Timpul Trecut

5.5.2 Timpul Prezent 

5.5.3 Timpul Viitor

VI. Numeralul

VII. Adverbul

VIII. Prepozitia

IX. Conjunctia

X. Interjectia (în curând)

XI. Propozitia

B. PĂRȚILE DE PROPOZIȚIE 

XII. 4.1. Subiectul (în curând)

XII.4.2. Predicatul (în curând)

XII.4.3. Numele predicativ (în curând)

XII.4.4.Complementul (în curând)

XII.4.5. Atributul (în curând)

XIl.5. Privire generală – părtile de propozitie şi atributele lor (în curând)

XII.6. Verbe care cer anumite complemente (în curând)

XII.7. Propozitia principală şi secundară (în curând)

XIIl. Fraza complexă (în curând)

XIV. Negatia

XV. Lexic gramatical (în curând)

%d bloggers like this: