Fraze Uzuale: Autoritate

N-am făcut nimic. 

Ich habe nichts getan. (iŞ HAbe nihts geTAN)

A fost o neînţelegere. 

Das war ein Missverständnis. (Das var ain mis-văr-STEND-nis)

Unde mă duceţi? 

Wohin bringen Sie mich? (vohin bringăn Zii mih?)

Sunt arestat? 

Bin ich verhaftet? (BIN iŞ vărhaftăt)

Sunt un cetăţean român/moldovean. 

Ich bin rumänischer/moldawisher Staatsbürger. (IŞ bin rumenişăr / moldavişăr Ştatsbiurgăr)

Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean. 

Ich will die rumänische/moldawisch Botschaft / das rumänische/moldawische Konsulat sprechen. (IŞ vil dii rumenişe/moldavişe Botşaft / das rumenişe/moldavişe Consulat sprehăn)

Vreau să consult un avocat. 

Ich will mit einem Anwalt sprechen. (IŞ vil mit ainăm Anvalt sprehăn)

Pot doar să plătesc o amendă acum? 

Kann ich jetzt einfach die Strafe zahlen? (Can IŞ ieţt ainfah dii Ştrafe beţalăn?)

Învață Germană Fără Profesor

Această pagină este creată și dedicată persoanelor care vor să studieze si să învețe Limba Germană. Cursurile noastre video sunt gratuite și pot fi accesate online de oricine. Toate cursurile video conțin lecții pentru a ușura munca persoanelor dornice de a studia și învăța. Important! Nu oferim nici un fel de asigurari și nu garantăm nimic, videoclipurile și articolele de pe acest pagină au scop informativ. EN: We do not offer any kind of insurance and we do not guarantee anything, the videos and articles on this page are for informational purposes.

You may also like...

%d bloggers like this: